2. Hand Held UHF's

GME TX6160TP 5/1 WATT UHF CB HANDHELD RADIO - TWIN PACK
Midland G477XT 80ch handheld UHF radio
Uniden XTRAK 50 PRO 5watt Hand Held UHF radio